Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Energie in huis vindt het belangrijk dat je tevreden bent met onze dienstverlening. Als je dat niet bent kan je een klacht indienen. Hieronder informeren wij je over de stappen.

Informele klacht: telefonische afhandeling

In de meeste gevallen kan je een klacht het best telefonisch kenbaar maken bij onze klantenservice. In veel gevallen kunnen we jouw klacht namelijk direct verhelpen. Als dat niet zo is ontvang je binnen 2 werkdagen een indicatie van de termijn waarbinnen we met een reactie komen.

Formele klacht: schriftelijke afhandeling

Als jouw klacht niet geschikt is voor telefonische afhandeling, verzoeken we je om de klacht per email (vragen@energieinhuis.nl) of schriftelijk aan ons door te sturen via het klachtenformulier dat onderaan deze pagina staat.

Na ontvangst van de klacht nemen wij binnen uiterlijk 5 werkdagen contact met je op om ontvangst van de klacht te bevestigen en een indicatie te geven van de termijn waarbinnen je een reactie kunt verwachten. De reactietermijn hangt af van de informatie die wij nodig hebben om de klacht inhoudelijk te kunnen beoordelen. In sommige gevallen hebben we informatie van jou of onze onderaannemers nodig om jouw klacht te beoordelen. Het is ons streven om binnen 20 werkdagen op de klacht te reageren.

Escalatie

Binnen Energie in Huis
Jouw klacht wordt opgepakt door medewerkers van de afdeling Customer Experience binnen Energie in Huis. Als je met de medewerkers van de afdeling Customer Experience van Energie in Huis in redelijkheid niet tot een oplossing voor de klacht komt, kan je de betrokken medewerker verzoeken om jouw klacht aan de directie van Energie in Huis voor te leggen. In dat geval ontvang je binnen 5 werkdagen na het verzoek een indicatie van de termijn waarbinnen je een reactie kunt verwachten.
 

Buiten Energie in Huis
Als je na voltooiing van de voorgaande stappen niet tot een acceptabele oplossing bent gekomen met Energie in Huis, kan je het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie voor een onafhankelijk oordeel. Je kan hiervoor het Vragenformulier downloaden op de site van de Geschillencommissie en het opsturen naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Je kan ook gebruik maken van het online formulier van de Geschillencommissie via de volgende link: Aanvraag Geschillencommissie

Meneer Koning

Meneer Koning - Leek

Energie in Huis levert goed geteste producten tegen een scherpe prijs. De panelen zijn mooi symmetrisch op het dak gelegd en functioneren goed.

Beoordeling: